Prodej strojů a nářadí v Leskovicich
SetAuction.EU
Dub 16, 2024 19:40:51
Váš kontrolní panel
Jak na to

Chci se zúčastnit aukce – JAK NA TO

Aukce se může zúčastnit fyzická osoba podnikatel, právnická osoba, plátce DPH i neplátce DPH.

  • REGISTRACE - vyplňte řádně registrační formulář
  • Na email, který jste uvedli při registraci, přijde číslo účtu a VARIABILNÍ SYMBOL, na který zašlete AUKČNÍ JISTINU ve výši 3 000 Kč (Tato jistina bude deponována na tomto účtu do doby, než si jí vyžádáte zpět. Jistina nebude vracena automaticky, ani započítávána co ceny koupeného zboží. Aukční jistina bude vrácena na účet, ze kterého byla zaslána. Vrácením aukční jistiny zaniká registrace)
  • POTVRZENÍ REGISTRACE – zkontrolujeme uvedené údaje a po připsání aukční jistiny, potvrdíme registraci e-mailem. (Celý tento proces od registrace po první přihlášení může trvat až tři dny, proto doporučujeme zaregistrovat se včas). Po přihlášení jménem a heslem, které jste si zadali při registraci, MŮŽETE ZAČÍT.
  • AUKCE – na kartě položky můžete dávat nabídku ceny (přihazovat). Vždy je potřeba nabídnout aktuální cenu + minimální příhoz (tabulka s minimálními příhozy je na přihazovací stránce)
  • AUTOMATICKÝ PŘÍHOZ – pokud je aktuální cena položky, např. 2500 Kč. Minimální další nabídka bude 2600 Kč a vy nabídnete 5000 – bude systém automaticky přihazovat po minimálních příhozech, až do výše Vašich nabídnutých 5000 Kč. To za předpokladu, že ostatní účastníci budou také přihazovat. Pokud nikdo nepřihodí, zůstane Vaše kupní cena 2600 Kč vítězná, i když jste nabídli příhozy až do 5000 Kč.
  • LIMITNÍ CENA – jestliže je u položky nastavená limitní cena – znamená to, že pokud nedojde k dosažení této limitní ceny, tak nedojde ani k prodeji položky v aukci, a to i v případě že Vaše nabídka je nejvyšší.
  • KONEC AUKCE – pokud kdokoli přihodí v posledních 2 minutách aukce – dochází k prodloužení aukce o 2 minuty. Toto se opakuje. Aukce končí, když nikdo v posledních 2 minutách nepřihodí.
  • VÍTĚZ AUKCE je automaticky informován emailem – Následně je do 2 pracovních dnů zaslána zálohová faktura, na základě které, vítěz uhradí kupní cenu.
  • Po úhradě kupní ceny je dohodnuto místo a datum PŘEVZETÍ KOUPENÉHO PŘEDMĚTU aukce. Předání předmětu proběhne na základě dodacího listu, kterým se prokáže ten, kdo předmět aukce vyzvedne, a proti podpisu že předmět převzal.
  • REGISTRACE VOZIDLA – v případě, že položka podléhá registraci vozidel, zajišťuje ji z pravidla přímý prodávající na základě plné moci od kupujícího, náklady na tento úkon nese kupující. Postup bude vždy dohodnut individuálně.